La gramàtica de Carles Salvador

Després de les “anyades quaresmals” imposades pel general Primo de Rivera, Carles Salvador reprèn la militància civil i inicia la seua obra gramatical. Entra en contacte directe amb cercles culturals de Catalunya, on té l’oportunitat de relacionar-se personalment amb Pompeu Fabra. Arran de l’acceptació general de les Normes de Castelló, el 1932, Carles Salvador es dedicarà a difondre entre la societat valenciana la doctrina fabriana, que acabarà integrant en la seua Gramàtica Valenciana (1950), un dels best sellerseditorials valencians del segle XX. L’obra esdevingué la guia dels cursos orals i per correspondència que va fundar, l’any 1951, a Lo Rat Penat, els quals van assolir una incidència social sense precedents.
Carles Salvador amb Sofia a València, davant el Penó de la Conquesta.