A l’avantguarda del país

Carles Salvador al perxe de la Mola

Sens dubte, la llengua del seu poble fou, per al nostre autor, l’element identitari personal i col·lectiu per excel·lència. De fet, la vida i l’obra de Carles Salvador constitueixen un monument esplèndid a la llengua dels valencians, un referent del valencianisme cultural i polític així com també el model de l’avantguarda literària valenciana. Dins el camp literari va conrear gèneres diversos, la poesia i l’assaig, l’article periodístic, la narrativa i el teatre. Després de la seua mort, el llegat material salvadorià fou reunit i custodiat amb cura per la seua filla, Sofia Salvador, que va seguir els passos del pare al servei i la promoció de la llengua i cultura del País Valencià. Amb l’objectiu de vetlar per la conservació d’aquest llegat i de potenciar-ne els valors incalculables han estat constituïdes la FUNDACIÓ i l’AULA MUSEU que porten el nom del poeta, gramàtic i mestre de la llengua: CARLES SALVADOR.

Sofia Salvador recita poemes seus en una vetlada literària a Lo Rat Penat.