Els xops del barranc

Salut, oh xops del barranc,
xops de llum, xops de tendror !
Esteu clavats dins del fang
d’aigües vives de verdor.Les fulles són panderetes
tocades pels dits del vent.
Les fulles són banderetes
que tremolen suaument.

Entre les gòtiques branques
enjogassats i enardits
pul·lulen, les trompes franques,
els filharmònics mosquits.

Entre l’herbeta mesquina
se passeja el caragol;
beca una rossa gallina
l’oruga que cau al sòl.

En la bassa més propera
la granota fon metall
i es contempla la papera
en l’aigua que és son mirall.Xops amunt entre les fulles
el raig de sol juga i riu;
d’ocells salten les patrulles
branca a branca, niu a niu.

Tota aquesta massa verda
inocula dins ma sang
una esgarrifança gerda.

Xops, xops de llum al barran,
graciosos, sanitaris !

Tan amunt haveu creixcut
que us veig extraordinaris
i us dic amb joia : Salut !