Meló

Al plat, els talls de meló.
Navilis o mitges llunes
de mel·lífera cançó
gronsant àuries fortunes
tancadestes al sarró.

Al plat, els talls de meló.

Per al llavi assedegat,
refresquen d’il·lusió;
per a la dent de pecat,
aigua dolça de perdó.

Al plat, els talls de meló.

Caloreta de l’estiu
duu al costat bon companyó
el tall de meló agradiu
que sucres riu a muntó.

I al plat, corfes de meló.