El Patronat

President

Alcalde-President de l’Ajuntament de Benassal

Sr. Baudilio Martínez Monferrer *

Vicepresident

Representant de l’Institut d’Estudis Catalans,

Secció Filològica,

Sr. Vicent Pitarch i Almela *

Secretari

Representant de l’Institut d’Estudis Catalans,

Secció Filològica,

Sr. Ramon Sistac i Vicén

Tresorera

Representant de l’Ajuntament de Benassal

Sra. Marta Ortí Calvo

Directora de l’Aula Museu

Sra. Lydia Tena Puig

Vocals

Hereus de la família Salvador

Sr. Carles Salvador i Sales *
Sra. Núria Salvador Monner
Sr. Roger Salvador Monner

Representant de l’Institut d’Estudis Catalans

Sr. Salvador Alegret i Sanromà

Representant de l’Ajuntament de Benassal

Sr.Rafael Fuentes Garcia *

Membre independent

Sr. Pere-Enric Barreda Edo

* Membres del Consell Rector

Darrera renovació del Patronat: 2012